Google Analytics

To improve our offer and capture your interests, this site uses Google Analytics. If you do not want this please use the link below to unsubscribe.

accept Google Analytics deactivate Google Analytics

Impressum

Copyright © 2014 för allt innehåll:
DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Dessau, Am Junkerswerk 1, 06847 Dessau-Roßlau

DEKRA Automobil GmbH medger erhållande av texter i databestånd som enbart är avsedda för användarens privata bruk. Varje annat ändamål, framför allt användning av websidans texter, foton, bilder och grafik för kommersiella ändamål förutsätter uttryckligt skriftligt medgivande DEKRA Automobil GmbH.

Kontaktperson

Herr Wicke

Telefon: +49 (0) 340 / 55 05-292
Telefax: +49 (0) 340 / 55 05-277
E-Mail: christian.wicke(at)dekra.com  

Rättsligt säte:

Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811 297 970
Skattenummer: 99015/01322  

Huvudkontor

Adress: DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 D-70565 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 7 11 / 78 61-0
Telefax: +49 (0) 7 11 / 78 61-22 40
Säte: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039

Ansvar:: Trots omsorgsfull kontroll av eget material kan vi ej ansvara för innehållet i externa länkar.. För sådant material måste innehavaren ta hela ansvaret.
Utformning och förverkligande för Internet: www.grimmedv.de

Ansvarsfrihet (Disclaimer)

Ansvar för innehåll  

Som leverantör av tjänster är vi enligt § 7 st7 st. 1 tyska telemedialagen (TMG) ansvariga för egna innehåll på dessa sidor under allmänna lagar.  Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock ej förpliktade att övervaka förmedlade eller lagrade främmande informationer eller forska efter omständigheter som tyder på lagstridig verksamhet. Åligganden att under allmänna lagar avlägsna eller spärra användningen av informationer berörs ej av detta. Ett ansvar i detta avseende är möjligt först efter den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blivit bekant. När vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att omedelbart avlägsna dessa innehll. 

Ansvar för länkar  

Vårt anbud innehåller länkar till externa websidor tillhörande tredje part, vars innehåll vi ej kan påverka.. Därför kan vi ej ta på oss garantier för dessa främmande innhåll. Ansvaret för innehåll i länkade sidor bärs alltid av den som meddelar eller upprätthåller dessa sidor. Vid tidpunkten för länkningen kontrollerades de länkade sidorna avseende möjliga lagöverträdelser. Vid tidpunkten för länkningen kunde lagstridiga innehåll ej uppfattas. Permanent kontroll av innehållet i länkade sidor kan dock ej krävas utan konkreta hållpunkter för en lagöverträdelse. När lagöverträdelser blir bekanta kommer vi att utan dröjsmål avlägsna sådana länkar.

Upphovsrätt  

De innehåll och verk som sidoinnehavaren meddelar på dessa sidor är underkastade tysk lag om upphovsrätt. Mångfaldigande, bearbetning, spridning och varje typ av utnyttjande utöver upphovsrättens gränser förutsätter skriftligt medgivande från den berörda författaren eller producenten. Nedladdning och kopiering av denna sida medges enbart för privat, ej kommersiellt bruk. I den mån innehåll på denna sida ej har framställts av innehavaren, beaktas tredje parts upphovsrätt. Framför allt kännetecknas tredje parts innehåll som sådana.  Om du trots detta blir uppmärksam på en överträdelse av upphovsrätt, så får vi be om att bli underrättade om detta När sådana överträdelser blir bekanta kommer vi att omedelbart avlägsna sådana innehåll. 

DEKRA Automobil GmbH, 

Niederlassung Dessau, Am Junkerswerk 1, D-06847 Dessau-Roßlau